Deze basistips voor het goed ventileren van een publieke ruimte zijn op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport door TNO opgesteld.

Aantal mensen per ruimte

Met onderstaande informatie kan door de beheerder, huurder en/of eigenaar worden bepaald voor hoeveel mensen een ruimte is bedoeld vanuit het oogpunt van ventilatie. Als de beheerder, huurder en/of eigenaar met deze informatie geen besluit kan nemen wordt geadviseerd om door een deskundig adviseur te bepalen voor hoeveel mensen de ruimte is ontworpen.

In de Wet wordt voor ventilatie verwezen naar het Bouwbesluit 2012. In het Bouwbesluit 2012 zijn veel eisen voor gebouwen opgenomen waar onder de ventilatiehoeveelheid. Naast de ventilatiehoeveelheid zijn er ook andere aspecten die het aantal mensen dat in een ruimte aanwezig mag zijn bepalen. Enkele voorbeelden hiervan zijn brandveiligheid en ARBO-wetgeving.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het juist gebruik van de aanwezige ventilatie voorzieningen. Wie verantwoordelijke is voor aanpassingen van het systeem is afhankelijk van de afspraken tussen eigenaar en gebruiker. De hoeveelheid frisse buitenlucht die moet worden toegevoerd moet zijn bepaald op basis van maximum aantal mensen dat in de ruimte mag zijn. Je bent in overtreding als je meer mensen toelaat. Ook als de ruimte van functie veranderd moet je opnieuw de hoeveelheid frisse buitenlucht bepalen.

Voor oude gebouwen geldt het rechtensverkregen niveau met de eisen voor de bestaande bouw als ondergrens. Dit betekent dat er voor gebouwen met verschillende bouwjaren andere ventilatie-eisen kunnen gelden. Voor het bepalen van het maximaal aantal mensen in een ruimte kan worden uitgegaan van de eisen voor nieuwbouw zoals geformuleerd in het Bouwbesluit 2012. Er worden in verschillende richtlijnen die niet verplicht zijn  aanvullende kwaliteitsniveaus geformuleerd zoals in het Programma Van Eisen Gezonde Kantoren 2021.

Ook kan met een CO2-meter indicatief de hoeveelheid mechanische ventilatie in een ruimte worden vastgesteld. Door deze ventilatiehoeveelheid te delen door 25 m3/uur kan worden afgeschat hoeveel mensen in een ruimte aanwezig kunnen zijn zonder dat het CO2-niveau toeneemt tot boven de streefwaarde van 1.200 ppm.