Deze basistips voor het goed ventileren van een publieke ruimte zijn op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport door TNO opgesteld.

Klankbordgroep

Deze basistips voor het goed ventileren van een publieke ruimte zijn op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport door TNO opgesteld

Bij het opstellen van de basistips is een klankbordgroep betrokken geweest. De klankbordgroep is geconsulteerd en heeft adviezen gegeven op ontwikkelde documenten. De klankbordgroep heeft bestaan uit:

Deelnemer(s) Namens
Wolfgang Ebbers (voorzitter), Freek Smit en Margreeth Hidding Gedragsteam DG Samenleving en Covid-19
Marcel Loomans Eindhoven University of Technology
Rob van Strien GGD Amsterdam
Fred Jansen en Jocé Gankema Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Alvin Bartels en Else Zantinge Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Bart Bleeker RTRN Creative Agency
Nico Scholten Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw
Claudia Reiner Techniek Nederland
John Lens en Jaap Dijkgraaf TVVL
Daniel Bonn Universiteit van Amsterdam (UVA)
Remi Hompe Binnenklimaat Nederland