Deze basistips voor het goed ventileren van een publieke ruimte zijn op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport door TNO opgesteld.

Colofon & gebruikersvoorwaarden

Colofon

De basistips op deze website en het  achtergronddocument voor het goed ventileren van een publieke ruimte zijn op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) door TNO opgesteld.

 

Concept & design: RTRN Creative Agency
Development: Upside

 

Gebruikersvoorwaarden

Algemeen 

 1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de internetsite www.ventilerenzogedaan.nl. Door het bezoeken van deze website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. 
 2. TNO heeft de op deze website weergegeven informatie opgesteld op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
 3. TNO, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, databankrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).
 4. TNO behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze gebruiksvoorwaarden, te allen tijde te wijzigen. TNO geeft geen garanties ten aanzien van beschikbaarheid, actualiteit of continuïteit van deze internetsite en de informatie die op deze internetsite beschikbaar wordt gesteld. 
 5. Op deze internetsite en de gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze gebruiksvoorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, Nederland.

Gebruik 

 1. TNO heeft de informatie op deze internetsite met de grootst mogelijke zorg samengesteld. TNO verstrekt echter geen garantie (expliciet noch impliciet) dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.
 2. De informatie die is weergegeven op deze internetsite bevat geen advies vanuit TNO. Eventuele bewerkingen, analyses en beslissingen die door u tot stand worden gebracht op basis van de informatie op deze website komen uitsluitend voor uw rekening. Deze mogen op geen enkele wijze aan TNO worden toegeschreven. 
 3. Deze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten die niet onder de controle staan van TNO. TNO heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van die websites en op de websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. De hyperlinks zijn enkel voor uw gemak opgenomen en het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. 
 4. TNO staat niet in voor het ononderbroken gebruik van de internetsite, noch voor wat betreft de functie van de internetsite. Het is niet toegestaan om, door gebruik van deze internetsite, (i) andere internetgebruikers te hinderen in het gebruik van de internetsite (ii) het functioneren van deze internetsite in gevaar te brengen en/of (iii) de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software aan te tasten. 

Uitsluiting van aansprakelijkheid 

TNO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, incidentele, bijzondere, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of TNO op de mogelijkheid van deze schade heeft gewezen, die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt is tot: 

 1. defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite; 
 2. de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden;
 3. het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan TNO of aan u wordt gezonden; 
 4. de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite; 
 5. misbruik van deze internetsite; 
 6. verlies van gegevens; 
 7. het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld; en 
 8. aanspraken van derden in verband met het gebruik van deze internetsite.