Deze basistips voor het goed ventileren van een publieke ruimte zijn op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport door TNO opgesteld.

Achtergronddocument

In augustus en september 2021 heeft TNO in opdracht van VWS, samen met een klankbordgroep van stakeholders en experts, de Handreiking “Ventileren zo gedaan” ontwikkeld. Met de SARS-CoV-2 pandemie als urgente aanleiding, is de doelstelling van het project geweest om een laagdrempelige, praktisch toepasbare set informatie te ontwikkelen waarmee gebouweigenaren, -beheerders, (ver)huurders en gebruikers zich bewust worden van het belang van goede ventilatie en worden ondersteund bij het juiste gebruik van in de betreffende gebouwen aanwezige ventilatievoorzieningen. 

Download het Achtergronddocument (pdf)