Deze basistips voor het goed ventileren van een publieke ruimte zijn op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport door TNO opgesteld.

Het belang van ventileren

Frisse lucht is belangrijk voor de gezondheid en comfort. In een gebouw gaat dat niet vanzelf. In een afgesloten ruimte wordt de lucht steeds viezer. Vooral als er mensen in een ruimte aanwezig zijn gaat dat snel.

Dat komt door vocht, fijn stof, geurtjes, ziektekiemen en andere verontreinigingen. Door Covid-19 is het belang van ventileren weer duidelijk geworden. Ventileren is altijd belangrijk geweest en zal dat ook in de toekomst blijven. Ventileren is één van de maatregelen om de kans op Covid-19 (overdracht via infectieuze aerosolen) te verlagen, maar zeker niet de enige, zie ook  https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ventilatie en https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/verspreiding. De basistips zijn opgesteld binnen de wettelijke eisen. Deze wettelijke eisen geven een minimaal niveau. Het is bekend dat meer ventileren voordelen kan hebben.